Profesioniştii

Curs de formare profesională pentru ong-uri: “Muncă Decentă pentru Viață Decentă”

În cadrul proiectului “Multiplying Decent Work – Decent Lifefinanţat de Comisia Europeană prin Programul de Educaţie pentru Dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, “AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane în parteneriat cu CNS Cartel Alfa organizează cursul de pregătire cu durata de 1 an “Muncă Decentă pentru Viață Decentă”.

Cursul este dedicat pregătirii profesionale a reprezentanților organizațiilor sindicale ți ONG-urilor în utilizarea instrumentelor și acordurilor internaționale privitoare la promovarea muncii decente la nivel internațional în spiritul solidarității internaționale. Totodată, acest curs oferă posibilitatea intrării într-o rețea internațională de multiplicatori alături de colegi din Austria, Bulgaria, Lituania, Polonia, Brazilia și România și participării la o suită de evenimente în cadrul proiectului.

Proiectul european “Multiplying Decent Work- Decent Life!” este finanţat de Comisia Europeană prin Programul de educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, număr de referinţă DCI-NSA-ED/2012/279-811. Proiectul este implementat de „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.) și CNS Cartel ALFA împreună cu parteneri din Austria, Polonia, Bulgaria, Lituania și Brazilia. Acest proiect se derulează pe parcursul a 3 ani, din 1 ianuarie 2013 până în 31 decembrie 2015 și continuă proiectul „Muncă Decentă pentru o viață decentă – Stimularea strategilor și politicilor internaționale ale sindicatelor” finalizat în 30 iunie 2012.

Acest proiect îşi propune să contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (MDG), şi anume eradicarea sărăciei, egalitatea de gen şi crearea unui parteneriat global în vederea promovării muncii decente. Scopul principal al proiectului este informarea opiniei publice, a consumatorilor şi mass – media cu privire la realităţile legate de condiţiile de muncă şi de trai din ţările în curs de dezvoltare. Mesajul pe care dorim să îl transmitem este unul de solidaritate între toţi lucrătorii din 5 state europene și Brazilia în vederea promovării unor condiţii de muncă decente, a respectării drepturilor omului şi a realizării unei dezvoltări durabile bazate pe educație. Prin intermediul acestui proiect dorim să facem auzit acest mesaj de către către mass-media, autorităţi publice şi decidenţi, precum şi de publicul larg.

La nivel național, educația pentru dezvoltare este parte integrantă a politicii naționale de cooperare pentru dezvoltare și este coordonată de Ministerul Afacerilor Externe, care are și un buget special de asistență pentru dezvoltare (ODA).

În perioada 19-21 noiembrie 2014, la Bucureşti, la sediul „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.) se desfăşoară Modulele 2 şi 3 ale cursului: „Despre muncă în demnitate. Aprofundarea conceptului de Muncă Decentă”, respectiv – „Schimbarea perspectivelor. Promovarea conceptului de Muncă Decentă prin solidaritate internațională”. Pentru modulele din noiembrie 2014, la Bucureşti, avem invitaţi speciali din Lituania şi din Brazilia, reprezentanții partenerilor noțtri din aceste țări. Aceştia vor prezenta modele de bune practici, lecţiile învăţate în timpul implementării proiectului, dar şi alte informaţii interesante pe care vor să le împărtăşească celor din România. De asemenea, oaspeţii vor avea întâlniri cu multiplicatorii români ai conceptului de mună decentă şi vor vizita sediul FOND, platforma organizaţiilor neguvernamentale din România.

Următoarele module ale cursului („Să învăţam unii de la alţii”. Conferinţa comună a celor şase ţări implicate în proiect; „Despre globalizare, creare de rețele la nivel global”. Globalizarea ți cooperarea pentru dezvoltare în contextul promovării muncii decente; „Să pornim la drum”. Planificarea acțiunilor viitoare în spiritul solidarității și muncii decente) se vor desfăşura începând cu luna februarie a anului 2015.

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați www.muncadecenta.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *